تایید حکم دکتر عباس کتابی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان رئیس دانشگاه کاشان

حکم ریاست دکتر عباس کتابی به عنوان رئیس دانشگاه کاشان، از سوی وزیر علوم، تحقیقات وفناوری پس از تایید شورای انقلاب فرهنگی ابلاغ شد. دکتر زلفی گل در این حکم افزوده است: نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی، بر اساس مصوبه 49 مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ کمیته تعیین رؤسای دانشگاه‌ها شورای انقلاب فرهنگی به موجب این حکم از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ برای مدت چهار سال به ریاست دانشگاه کاشان منصوب می شوید. وزیر علوم در این حکم ادامه داده است: انتظار می رود با پیروی از آموزه های اسلامی، مبانی علمی، روحیه انقلابی، ...

نمایش خبر در سایت مبدا