نرخ سرویس مدارس کاشان تعیین شد

محمد اسماعیلی در گفتگو با پایگاه خبری اهل کاشانم، افزود: مسافت بالاتر از سه کیلومتر دارای نرخ های بالاتر است که به عنوان مثال در مسافت ۱۰ کیلومتر قیمت برای سرویس مدارس حدود ۶۰۰ هزار تومان نرخ گذاری شده است. وی تصریح کرد: به مدارس اجازه داده شده است به عنوان عامل اجرایی خودشان با سرویس های مدارس برای جا به جایی دانش آموزان توافق کنند ولی نمی توانند از نرخ مصوب بالاتر بگیرند. اسماعیلی درباره نحوه نرخ گذاری سرویس مدارس گفت: کارگروه ماده ۱۸ حمل و نقل دانش آموزان متشکل از رییس اداره آموزش و پرورش ...

نمایش خبر در سایت مبدا