ورود بدون هماهنگی مسئولان استان مرکزی به محدوده کاشان را پیگیری می کنیم

محمدشریف زارعی در گفتگو با پایگاه خبری اهل کاشانم اظهار کرد: مسئولان استان مرکزی به بهانه بازدید از شرکت باریج اسانس بدون هماهنگی و ملاحظه ابلاغیه تقسیمات کشوری وارد محدوده مرزی و جغرافیایی کاشان شده اند و اقدام آنها به هیچ دلیلی قابل پذیرش نیست و این موضوع از طریق استانداری اصفهان و وزارت کشور پیگیری می شود. وی با بیان اینکه مرزهای سیاسی و جغرافیایی توسط تقسیمات کشوری ابلاغ شده است، افزود: طبق قانون و براساس نقشه های ابلاغی وزارت کشور اردهال و شرکت باریج اسانس در محدوده کاشان قرار گرفته و جزو ...

نمایش خبر در سایت مبدا