چالش بافت تاریخی کاشان نبود الگوهای مناسب وساز است

به گزارش اهل کاشانم، احمد دانائی نیا در بازدید از محله های تاریخی سرپله، سرسنگ و میرنشانه کاشان اظهار داشت: نما زبان گفت و گو با ساختمان است بنابراین به الگوهای باهویت در طراحی خانه های نوساز در بافت تاریخی باید توجه ویژه ای شود. وی با تاکید بر اینکه اهتمام به حفظ بافت تاریخی و تداوم حیات آن رسالتی همگانی است، افزود: احیاء ابنیه تاریخی به همت سرمایه گذاران، طراحان و نظارت و حمایت میراث فرهنگی در حال تحول است ولی به رغم این زایش نویدبخش در بحث نما، منظر و سیمای محله دچار نابسامانی هستیم. رئیس ...

نمایش خبر در سایت مبدا