مشارکت پذیری مردم، وعده ای که در شعارهای شورای شهر کاشان محقق می شود

روز یکشنبه هفتاد وپنجمین نشست شورای شهر کاشان همراه با ارائه گزارش فعالیت و عملکرد یکساله شورای اسلامی شهر برگزار شد که صحبت های رئیس شورا و روسای کمیسیون ها جای بحث و تامل دارد. به گزارش پایگاه خبری اهل کاشانم، در این نشست علی هاشمی طاهری، به عنوان رئیس شورای شهر کاشان تلاش می کرد در صحبت های خود بیشتر از نقش و جایگاه مردم و شهروندان در تصمیم گیری های شهر صحبت کند و حتی در جمله ای عنوان کرد ” شورای اسلامی شهر با گذر از دولت محوری به مردم محوری یا شهروند سپاری به عنوان تبلور و نمود مشارکت اصیل ...

نمایش خبر در سایت مبدا