دستور پلمب و توقف فعالیت های کارخانه سرب را صادر کرد

به گزارش پایگاه خبری اهل کاشانم، در متن این نامه امروز به تاریخ هشتم شهریورماه به ریاست کلانتری مشکات کاشان صادر شده است و یک نسخه آن نیز به این رسانه ارسال شده آمده است:   ، پیرو نامه شماره ۴۵۰۰۰/۷۴۲/ ۹۰۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵  و بند یک مصوبات مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ شورای تامین شهرستان کاشان در خصوص شرکت کاوشگران فلز کویر مقرر است اقدامات انجام شده در خصوص پلمب و ممنوعیت فعالیت مذکور ظرف مدت ۲۴ساعت به این دادستانی گزارش نمایید. شایان ذکر است در بند یک مصوبات شورای تامین شهرستان کاشان با اشاره به نامه های ...

نمایش خبر در سایت مبدا