۲۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای حوزه راه کاشان مصوب شد

فرماندار کاشان از تصویب نهایی ۲۱۰ میلیارد تومانی اعتبار پیشنهادی در حوزه راه این شهرستان در سفر ریاست جمهوری و هیات دولت به استان اصفهان خبر داد. به گزارش اهل کاشانم، محمدشریف زارعی افزود: این اعتبار مبلغ ۱۳۰ میلیارد تومان برای محور کاشان_بزرک، ۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل جاده کاشان_بادرود و مبلغ ۳۰ میلیارد تومان برای تقاطع قمصر در آزادراه کاشان_اصفهان اختصاص داده شده است. وی تصریح کرد: ۲۱۰ میلیارد تومان اعتبار سفر ریاست جمهوری برای بهسازی و تکمیل جاده های ای ن شهرستان به تصویب نهایی رسیده ا ...

نمایش خبر در سایت مبدا