سیلک کاشان در فهرست انتظار ثبت جهانی قرار دارد

به گزارش پایگاه خبری اهل کاشانم، جبرئیل نوکنده در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برای ثبت جهانی سیلک کاشان باید در حوزه عرصه و حریم این محوطه مدیریت بهتری داشته باشیم زیرا جهان می گوید آیا می توانید عرصه و حریم یک اثر را مدیریت کنید؟ وی با اشاره به اینکه به موضوعات آزادسازی، خانه سازی و ساماندهی محیطی محوطه سیلک تاکید کرد و گفت: با توجه به مسیری که مدیریت پایگاه سیلک و مدیران شهری طی می کنند به ثبت جهانی سیلک امیدوار هستیم. سرپرست سومین مرحله طرح کاوش سیلک کاشان با بیان اینکه ذره ذره خاک این اثر ب ...

نمایش خبر در سایت مبدا