جوابیه شهرداری قمصر به ویدیو کوهخواری در قمصر

در پی انتشار ویدیو شهروندی با عنوان “کوهخواری در  قمصر” در روز چهارشنبه دوم شهریور ماه در رسانه اهل کاشانم مبنی بر ساخت وساز مجدد در کوه های قمصر که مدتی قبل متوقف شده بود، روابط عمومی شهرداری قمصر با ارسال جوابیه این ساخت وساز را قانونی و دارای سند مالکیت و پروانه ساختمانی دانست. متن کامل این جوابیه به شرح ذیل است. مدیر محترم پایگاه خبری اهل کاشانم سلام علیکم با توجه به فیلم و مطلب منتشر شده از سوی آن پایگاه در فضای مجازی تحت عنوان”کوه خواری در قمصر” مقتضی است با توجه به اعلام آمادگی شما، ...

نمایش خبر در سایت مبدا