سومین مرحله کاوش در سیلک کاشان آغاز شد

به گزارش اهل کاشانم و به نقل از روابط عمومي پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري، جواد حسین زاده مدیر پایگاه میراث فرهنگی سیلک با بيان اينكه در اين مرحله پژوهش باستان شناختی و ساماندهی محیطی بخش مسکونی تپۀ جنوبی سیلک در دستور کار قرار دارد، گفت: سیلک به عنوان یکی از معدود تپه های باستانی ایران است که در درون بافت شهری قرار گرفته که این امر به مانند شمشیری دو لبه هم فرصت ها و هم تهدیدهایی را برای آن به وجود آورده است. وی افزود: حضور سیلک در درون بافت شهری کاشان و در کنار سایر آثار فرهنگی باعث شده ت ...

نمایش خبر در سایت مبدا