کاشان خبر ندارد!

“کاشان خبر ندارد”، شاید مهمترین تیتری برای این روزهای این شهر می توان زد که مهمترین خبر چند روز اخیرش ارجاع تشکیل استان جدید با مرکزیت کاشان به كمیسیون امور داخلی و شوراها مجلس و قرار گرفتن در نوبت صحن بوده است. به گزارش پایگاه خبری اهل کاشانم، کافی است یک رصد کوتاه از رسانه های رسمی سراسری و محلی کاشان داشته باشیم آنچه که محرز است این است که اخبار تولید شده از عملکرد و فعالیت های دستگاه های دولتی و اجرایی این قدر کم است که این سوال را به وجود می آورد که کاشان چه ظرفیتی دارد که می خواهد استان ...

نمایش خبر در سایت مبدا