اعضای بدن دو شهروند کاشانی به بیماران نیازمند اهدا شد

به گزارش پایگاه خبری اهل کاشانم، بر اثر یک حادثه رانندگی در روز چهارشنبه هفته گذشته در محور دماوند – فیروزکوه برای یک خانواده کاشانی ، متاسفانه پدر خانواده بر اثر واژگونی خودرو در دم فوت کرده و دو نفر دیگر به نام های سیدمسعود مسعودیان و ملیکا سادات مسعودیان نیز در این حادثه مصدوم شدند اما شرایط جسمانی مصدومان وخیم بوده است. پدر ملیکاسادات مسعودیان در این زمینه با بیان اینکه با توجه به وخامت جسمانی برادر و دخترم شرایط امکان بازگشت دوباره آنان به زندگی نبود، اظهار داشت: در این شرایط رضایت به اهد ...

نمایش خبر در سایت مبدا