کدام روز خبرنگار؟ کدام تبریک؟

یک هفته از روز خبرنگار می‌گذرد، همین که با گذشت یک هفته از این روز یادداشتی نگاشته می‌شود به تنهایی خود گویای همه چیز هست؛ این نه قلب واقعیت است و نه مظلوم نمایی؛ رمقی در کاشان برای رسانه و خبرنگار باقی نمانده است. ۱۷ مرداد که می‌شود مسئولان یادشان می‌افتد که خبرنگاری هم هست، احتمالا آن هم با یادآوری روابط عمومی متوجه می‌شوند که چنین روزی هم در تقویم ثبت شده است، قلمی دست می‌گیرند و با چند عبارت دهن پرکن نظیر چشم بینای جامعه و… پیامی می‌دهند و شما را به خیر و ما را به سلامت تا ۱۷ مرداد سال بعد ...

نمایش خبر در سایت مبدا