آیین سفره برکت در برزک کاشان برگزار شد

به گزارش پایگاه خبری اهل کاشانم، آیین سنتی ، مذهبی سفره برکت برزک به شماره ۷۰۵ به تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۱ در فهرست عادی میراث ناملموس کشور ثبت شده است. در آیین سنتی مذهبی سفره برکت برزک کاشان، زنان برزک هفت کاسه و بشقاب از آجیل یا تنقلات بومی را در مجمع (سینی بزرگ) مسی قرار می دهند و بر روی سر می گذارند و در روی سفره ای مشکی که در داخل مسجد محله مصلی برزک پهن شده می چینند. برزک هفت محلهٔ قدیمی دارد. محلهٔ سرگاول sargâval، سردل sardol، باغستان، درب مسجد جامع، درب زیارت، و محله مصلی، محله‌های هفت گا ...

نمایش خبر در سایت مبدا