صداي شليك تير، شكارچی غیرمجاز را در کاشان به دام انداخت

اللهیار دولتخواه در گفت‌وگو با پایگاه خبری اهل کاشانم افزود: این شکارچی متخلف در منطقه حفاظت شده قمصر برزک کاشان شناسایی و در هنگام شروع به شکار دستگیر کردند. وی با بیان اینکه در بررسی‌های اولیه از متخلف یک قبضه سلاح گلوله زنی مجاز و ادوات شکار کشف و ضبط شد، ابراز داشت: پرونده متخلف جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد. دولتخواه با بیان اینکه تاکنون چهار گروه از شکارچیان غیرمجاز در کاشان دستگیر شدند، گفت: این گروه‌ها شامل هشت شکارچی غیرمجاز بودند با تلاش همکاران ما در یگان حفاظت ادار ...

نمایش خبر در سایت مبدا