برخورد قانونی با نانوایانی که خودسرانه تعطیل کنند

رضا مظلومی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اهل کاشانم افزود: بیش از ۸۰ واحد نانوایی که خودسرانه در روز جمعه تعطیل بودند شناسایی و با تشکیل پرونده تعزیرات حکومتی برابر قانون با آنان برخورد می‌شود. وی با بیان اینکه شهروندان کاشانی همکاری لازم را با بازرسان داشته باشند، تصریح کرد: واحدهای صنفی نانوایی از ارتکاب تخلفات نظیر تعطیلی خودسرانه، فروش اجباری، کم‌فروشی و غیره خودداری کنند تا بتوانیم در این مدت زمان تا اجرایی شدن مرحله دوم به رسالت خود عمل کنیم. وی تصریح کرد: مرحله نخست نظام هوشمندسازی زنجیره ...

نمایش خبر در سایت مبدا