۱۰ سال دیگر معماری روستایی در کاشان وجود نخواهد داشت

رئیس اداره میراث فرهنگی کاشان گفت: میراث روستایی در کاشان مورد غفلت قرار گرفته است و در صورت ادامه روند تخریب بافت ها و ساخت وسازها تا ۱۰ سال دیگر معماری روستایی نخواهیم داشت. به گزارش پایگاه خبری اهل کاشانم، احمد دانایی نیا در جلسه کارگروه میراث فرهنگی شهرستان کاشان افزود: روستاها در غربت هستند و باید برای برای روستاهای هدف گردشگری منطقه مانند جوشقان قالی، برزک، نیاسر و نشلج و پنداس بزرگ فکر کنیم تا میراث تاریخی و صنایع دستی آنها زا بین نرود. وی با اشاره به تخصیص بودجه برای ثبت ملی بافت روس ...

نمایش خبر در سایت مبدا