عاشورا اوج سلامت معنوی

عاشورا اوج و تبلور سلامت معنوی است، آنجا که خداوند در آیه «يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبادِي وَ ادْخُلِي جَنَّتِي» اشاره به نفس راضیه مرضیه دارد.‌ مقامی که در آن معشوق از عاشق کمال رضایت را دارد و عاشق نیز در کمال خشنودی است و حالی خوش تر از این در جهان نیست و مراد از نفس مطمئنه در این آیات امام حسین (ع) است و آن حضرت مصداق اتم و اکمل آن به حساب آمده است و این همان اوج سلامت معنوی است. اسطوره سلامت معنوی در عاشورا است. کر ...

نمایش خبر در سایت مبدا