رقص شمشیر با هم‌وطنان بازگشته

حضور در جمع عزاداران ایرانی معاود (بازگشته از عراق) که گاهی به زبان شیرین عربی و گاهی به فارسی و لهجه کاشانی با هم صحبت می‌کنند برای ما کاشانی‌ها حس خوبی دارد، این حس را پارسال از دیدن برنامه‌ منظم و پرشور کربلایی‌ها در مسجد جامع سلجوقی کاشان گرفتم که برایم تاثیرگذار بود. کلمه معاودین (بازگشتگان) ویژه چندصد هزار ایرانیان مقیم عراق است که در سال ۱۳۵۰ زیر فشار دولت عراق خورشیدی به میهن خودشان ایران از جمله کاشان بازگشتند، اما برخی به اشتباه آن را به عراقیان مهاجر به ایران اطلاق می‌کنند. سه هیا ...

نمایش خبر در سایت مبدا