ناله «زنگ حیدری»در عزای محرم

«زنگ حیدری »از نمادهای اعلام عزای محرم است که همزمان با رؤیت هلال محرم نواخته می شود. البته این زنگ را هنگامه اوج عزا و نوحه در شب عاشورا، شب شام غریبان،شب ششم امام حسین و نیز شب‌های احیای ماه مبارک رمضان نیز می نواخته اند. زنگ حیدری که به جا مانده از سنت «قلندری» و «پهلوانی» است به اشکال و ابعاد مختلف بر بسیاری از آلات عزاداری از جمله «علم »، «علمات »،«نخل»،«طوق»، «جرتیه»،«کتل »و … آویخته می شده است. شاطران، عیاران وقلندران نیز این زنگ را بر بازوی خود می آویخته اند. «زنگ حیدری»،زنگ بزرگ مدو ...

نمایش خبر در سایت مبدا