سقایی؛ نغمهٔ پیشباز محرم در منطقه کاشان

سقایی از آن دسته از آئین هایی است که در گذر زمان تغییراتی درماهیت و کارکرد پیدا کرده است. از مجموع مشک، جام، لنگ، کمر بند، شال، لچک،کشکول، الگال و سایر لوازم آب دادن به تشنگان، تنها نوحه خوانی اش را سقاهای امروز حفظ کرده اند. البته با بسط شعر و سبک های آوازی،جلوه هایی شنیدنی و متنوع از نواها و نغمه های عاشورایی را در دستگاهای اصیل موسیقی از جمله دشتی، ابوعطا، شور، شوشتری، افشاری، همایون و… پدیدار ساخته اند . سقاها که میراث داران اهل فتوت اند از آنجا که مشکی به دوش و جام یا جام‌هایی در دست داشت ...

نمایش خبر در سایت مبدا