از کشف سکه ایلخانی بعد از هفت سال کاوش تا وجود سازه های حرارتی

به گزارش اهل کاشانم، رضا نوری شادمهانی پس از پایان پایان کاوش آموزشی گروه باستان شناسی دانشگاه کاشان در محوطه ایلخانی فیض‌آباد نوش‌آباد اظهار داشت: در ترانشه (محل کاوش) در ابعاد ۷.۵ × ۵ متر در شمال دیوار جنوبی ارگ این شهر تاریخی ایجاد شد و تا عمق ۳ متری از سطح زمین ادامه یافت، وی افزود: در فضاهای کاوش شده چندین سازه حرارتی کشف گردید که به احتمال بسیار در ارتباط با صنعت فلزکاری ساخته شده بودند. این موضوع را کشف یک بوته فلزکاری تایید می نماید. مدیر گروه باستان شناسی دانشگاه کاشان تصریح کرد: از ...

نمایش خبر در سایت مبدا