معاونت سیاسی فرمانداری کاشان، مسئولیتی که طلسم شده است

در تاریخ ۱۲ دی ماه سال گذشته “عباسعلی قپانی پور” معاون سیاسی امنیتی اجتماعی فرمانداری کاشان با اعلام فرماندار مسئولیتش گرفته شد و به نحوی برکنار شد ولی با گذشت بیش از شش ماه تاکنون هیچ فردی برای این مسئولیت مهم و با وظایف سنگین از سوی استاندار اصفهان معرفی نشده است. حکایت پست معاونت سیاسی فرمانداری کاشان یکی از پرحاشیه ترین و پرچالش ترین مسئولیت های یک دهه اخیر کاشان است، مسئولیتی که هر چند سال یک بار خبرهایی از برکناری های عجیب و غریب از آن به گوش می رسد که نشان از اختلاف در بدنه فرمانداری ب ...

نمایش خبر در سایت مبدا