کتاب فرهنگ دامداری، مرغداری، چارپایان اهلی در گویش ابوزیدآبادی منتشر شد

به گزارش پایگاه خبری اهل کاشانم، کتاب فرهنگ دامداری، مرغداری، چارپایان اهلی و واژه های وابسته در گویش ابوزیدآبادی بعنوان سومین اثر پژوهشی سید طیب رزاقی درباره فرهنگ عوام ایرانی و فرهنگ کاشانی ابوزیدآبادی در ۲۰۶ صفحه انتشارات ادبستان کاشان به چاپ رسیده است. گویش ابوزیدآبادی به عنوان یکی از قدیمی ترین و مهم ترین گویش های ناحیه مرکزی ایران شناخته شده است  که در بخش کویرات شهر ابوزیدآباد (کاشان –آران و بیدگل) رایج است. کتاب فرهنگ دامداری، مرغداری، چارپایان اهلی و واژه های وابسته در گویش ابوزیدآب ...

نمایش خبر در سایت مبدا