اختلاف در واگذاری زمین ورزشی در محور کاشان قمصر

به گزارش اهل کاشانم واگذاری زمین به سرمایه گذار مدت هاست مصوبه فرمانداری شهرستان کاشان را دارد اما تاکنون واگذاری زمین در این موقعیت جغرافیایی به دلیل اختلافات میان اداره راه و شهرسازی و شرکت آب و فاضلاب صورت نگرفته است، موضوعی که در جلسه حفاظت از منابع آب شهرستان کاشان مورد بررسی و گفتگو قرار گرفت. منابع آبی با تخصیص زمین ورزشی در محور قمصر کاشان از بین می رود به گزارش اهل کاشانم، مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب کاشان، در شورای حفاظت از منابع آب اظهار داشت: اگر بخواهیم چاه جد ...

نمایش خبر در سایت مبدا