مردمان بالادست چه صفائی دارند،«کامو، قهرود، جوینان» و «برزآباد»

اپیزود اول: کمتر اهالی‌ست از دشت کاشان، که اخبار جدال این روزهای روستائیان کامو، قهرود و جوینان را در حفاظت از محیط زیست و عرصه‌های طبیعت‌شان، نشنیده باشد. تمدنی بنام «کامو» و «جوشقان قالی»، چشمه‌های آب شرب و کشاورزی، حیات مردمان: جوشقان‌قالی، کامو، چوگان،الزگ، قهرود، جوینان، جهق پائین و زنجان‌بر در تیرس معدنکاوی‌ست. در تیرس نابودی و اضمحلال‌ست. مهد«تمدن قالی» و «باغات انگور»، گون‌زارها، رویشگاه کلاه میرحسن‌‌ها، چوبک‌ها، تنگرس‌ها و بادام کوهی‌های‌مان، زیستگاه بیست درصد پرندگ ...

نمایش خبر در سایت مبدا