رویای تجلی، هشتمین اثر شاعر کاشانی منتشر شد

به گزارش اهل کاشانم، رویای تجلی هشتمین اثر مهشید تجلیان در برگیرنده چهل غزل‌ این شاعر جوان کاشانی توسط انتشارات ایجاز در قطع رقعی منتشر شد. شاعر در آثار خود مضامین مختلف اجتماعی، اخلاقی، عاشقانه و سایر ضرورت‌های فکری و فرهنگی توجه کرده است. تاکنون کتاب‌های مینای مهشید در سال ( ۱۳۸۷)، ماه و مهشید (۸۸) ،۱۲ سال عاشقی( ۹۰) ، سیمای مهشید (۹۳) رؤیای مهشید (۹۶)، تجلّی مهشید (۹۷) و ایمای مهشید (۹۹) از این شاعر کاشانی چاپ و منتشر شده است. مهشید تجلّیان متخلّص به (مهشید) دارای تحصیلات کارشناسی ارشد ...

نمایش خبر در سایت مبدا