احیای خانه های پدری راهی برای نجات بافت های تاریخی کاشان

به گزارش اهل کاشانم، احمد دانایی نیا در دومین نشست رفع موانع و مشکلات محله‌های تاریخی کاشان در محله سنگ پلویی گفت: از مزیت های راه‌اندازی خانه‌های پدری در بافت تاریخی، آشتی دوباره اعضای خانواده با خانه اجدادی و تقویت جایگاه خانواده و احیاء سبک زندگی ایرانی و اسلامی است. وی با تاکید بر اینکه وقتی بافت تاریخی پویا و زنده می‌شود که ساکنان بومی در آن زندگی کنند، تصریح کرد: یکی از بهترین راه‌های زنده نگه داشتن بافت تاریخی کاشان احیای خانه‌ پدری است که می تواند توسط ساکنان بومی مورد توجه قرار گیرد. ...

نمایش خبر در سایت مبدا