مرکز دندانپزشکی تحت بیهوشی بیماران خاص در کاشان افتتاح شد

به گزارش پایگاه خبری پیام کاشان دکتر حسین نیکزاد در آیین افتتاح مرکز جراحی دندانپزشکی بیماران خاص در مرکز آموزشی درمانی متینی گفت: تجهیزات مرکز جراحی دندانپزشکی بیماران خاص با هزینه 400 میلیون تومانی خیران سلامت تامین شد. وی افزود: تجهیزات دندانپزشکی بیماران خاص در بخش جراحی مرکز آموزشی درمانی متینی کاشان مورد بهره برداری قرار گرفت. دکتر نیکزاد: بیماران خاص منطقه کاشان پیش از این برای انجام درمانهای دندانپزشکی ناچار به مراجعه به مراکز درمانی دیگر استانهای کشور بودند که بار مضاعفی را علاوه ...

نمایش خبر در سایت مبدا