مدیران عاریتی یا رجعتی

با شروع دولت نهم و تغییرات اساسی در سطوح مختلف مدیریتی درسطح کشور، استان و شهرستان شاهد حضور مدیرانی در سطح کاشان بودیم که عمدتا از دیگر نهاد ها پای به دستگاههای اجرایی گذاردند و بعضا موفق و بعضا هم ... بودند. این موضوع در کاشان ما هم همانطوریکه ذکر شد بخوبی تجربه شد از بالاترین مدیر اجرایی وقت که اکنون در هیات ریسه مجلس ایفای نقش می‌کند تا بسیاری از ارگان‌های اجرایی شاهد مدیران پر انرژی اما مامور از سایر ارگان‌ها بودند. در میان نقش فرهنگیان و دانشگاهیان همواره چشمگیر تر بوده و هست . جدا از برر ...

نمایش خبر در سایت مبدا