ارائه مقاله پژوهشگر دانشگاه کاشان در جزیره ایسکیا در خلیج ناپل ایتالیا - کنفرانس نظریه گروه ایسکیا

رئیس دانشکده علوم ریاضی دانشگاه کاشان از ارائه مقاله دانشجوی رشته ریاضیات دانشگاه کاشان در دانشگاه سالرنو ایتالیا خبر داد. دکتر جهانی پور با اشاره به اینکه روز یک شنبه ۲۰ جون ۲۰۲۲ برابر با دوشنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۱، کنفرانس بین المللی نظریه گروه های ایسکیا شروع شد، افزود: در روز چهارم این کنفرانس سیدعلی محمدیه دانشجوی کارشناسی رشته ریاضی دانشگاه کاشان مقاله خود را ارائه کرد. وی با بیان اینکه این کنفرانس بصورت بین‌المللی برگزار می شود، خاطر نشان کرد: بیش از ۱۰۲ استاد دانشگاه از کشور های ایتالیا، فر ...

نمایش خبر در سایت مبدا