وزیر حکم می دهد، استاندار ابلاغ نمی کند

حدود سه هفته است وزیر کشور حکم فرماندار کاشان را صادر کرده است ولی استاندار اصفهان از ابلاغ حکم چشم پوشی می کند، موضوعی که در شورای اداری شهرستان کاشان به مناسب سفر رئیس جمهور و هیات دولت نیز مطرح شد. شاید کمتر شهروند کاشانی این موضوع را خبر داشته باشد ولی بر اساس شنیده ها فقط در زمانی کوتاه در فضای مجازی این حکم پخش شد و شاید هم مسئولان دلیلی برای دانستن مردم این شهر از اتفاقات حوزه مدیریتی نمی بینند. از همان روزهای اول شروع به کار دولت سیزدهم گزینه هایی برای مسئولیت فرمانداری کاشان مطرح بود، ...

نمایش خبر در سایت مبدا