همه دعوا ها از منیت افراد است

همیشه با خودم فکر میکردم چرا حضرت آقا «رهبر معظم انقلاب» با تحزب رفقاتی ندارد/ یاد جمله ای از حضرت امام افتادم که می فرماید، همه دعوا ها از منیت افراد است و کسی برای خدا با برادر مسلمان خود دعوا نمیکند «قریب به مضمون » دقیقا احزاب در دورانی که قدرت را بدست میگیرند و یا با کانون قدرت نزدیکتر می‌شوند مبنای حق و باطل مبنای کارامدی مدیران برای شان بفراموشی سپرده می شود و آنچه مهم می شود هم خطی هم حزبی و هم گروه بودن مدیران با من و با ما می شود و این دقیقا موید آن است که در سطوح مختلف درون مان را مهذ ...

نمایش خبر در سایت مبدا