شهردار کاشان مطرح کرد؛کاشانی ها 150 میلیارد تومان عوارض به شهرداری بدهکارند

به گزارش پایگاه خبری پیام کاشان حسن بخشنده امنیه در نشست هم اندیشی با ائمه جماعات مساجد گفت: ائمه جماعات و مروجان معارف الهی و مفاهیم دینی یکی از نقش آفرینان اصلی و صاحبان تأثیر در رشد و تعالی جامعه و یکی از عناصر تعیین کننده در ارتقای فرهنگ عمومی محسوب می‌شوند. وی، با اشاره به لزوم تعامل مدیریت شهری و مبلغان حوزه دین تأکید کرد: ائمه جماعات مساجد می‌توانند یکی از بازوان یاری گر مدیریت شهری در انجام مأموریت های خود باشند. شهردار کاشان خاطرنشان کرد: مدیریت شهری نیز بر اساس ظرفیت ها ...

نمایش خبر در سایت مبدا