دنیایی برای یکدیگر

کاشان نیوز- بهمن اورانی: چرا باید کامیابی ما درگرو ناکامی دیگران باشد؟! این‌که افراد برای موفق شدن حتماً باید دیگری را شکست بدهند، موفقیت را به دوردست‌ها می‌برد. این یعنی همیشه در ناآرامی به سر بردن. و ناآرامی با موفقیت در تعارض است. بگذاریم رقیب مان هم طعم پیروزی را بچشد، موفقیت را مثل آبشاری روی سر یکدیگر فروبریزیم، دنیا جایی است که از یکدیگر ساخته‌شده. این باور را ایجاد کنیم که با موفقیت، دیگران، ما به موفقیت می‌رسیم. قرار نیست بر یکدیگر غلبه کنیم، همه به هم احتیاج داریم. خودخوا ...

نمایش خبر در سایت مبدا