برنامه های هفته مدیریت مصرف تشریح شد:آب، لبخند زندگی است/ بامصرف هوشمند، این لبخند را برای آیندگان به ارث بگذاریم

به گزارش پایگاه خبری پیام کاشان عباسعلی کحال گفت:حدود سه دهه است که اول تا هفتم تیرماه هر سال، هفته صرفه‌جویی در مصرف آب نام گذاری شده است و فصل گرما تداعی کننده مباحثی چون تبخیر، کم‌آبی، صرفه‌جویی و... بوده است، اما به منظور وفاق و هماهنگی در ارکان وزارت نیرو و لزوم توجه همگانی، اخیرا با توجه به لزوم صرفه‌جویی در مصرف برق نیز این هفته با نام هفته صرفه‌جویی در آب و برق نامگذاری شده است. وی افزود: این هفته به عنوان یک رویداد فرهنگی در افکار عمومی و رسانه‌ها نهادینه شده است و هر ساله به این ...

نمایش خبر در سایت مبدا