دادستان کاشان در نشست با اعضای شعب شورای حل اختلاف بیمه مطرح کرد؛لزوم واکاوی مشکلات شوراهای حل اختلاف تصادفات

به گرارش خبرنگار پایگاه خبری پیام کاشان دکتر روح‌اله دهقانی امروز در آستانه هفته قوه قضائیه در نشست با اعضای شعب شورای حل اختلاف بیمه گفت: دادسراها و محاکم قضایی صرفا باید به امور مهم و حیاتی رسیدگی کنند. وی افزود: در حال حاضر ماهیانه حدود سیصد پرونده قضایی که یش از این روند قضایی را باید در چهار مرحله یا بیشتر سپری می کرد اما با ارجاع مستقیم آن به شوراهای حل اختلاف تصادفات و پرداخت فوری دیات به مصدومین، رضایتمندی ارباب رجوع را به همراه داشته است. به گفته وی تجربه موفق واگذاری پرونده ه ...

نمایش خبر در سایت مبدا