یکهزار و ۴۴۷ کارتخوان هوشمند در نانوایی‌های استان کرمانشاه نصب شد

...

نمایش خبر در سایت مبدا