کرسی علمی ترویجی آسیب‌شناسی رقابت‌پذیری مقصد گردشگری منطقه کاشان برگزار شد

چهارمین کرسی علمی ترویجی با عنوان" آسیب شناسی رقابت پذیری مقصد گردشگری منطقه کاشان؛ مطالعه موردی: منطقه مرنجاب" با دبیری دکتر احمد دانایی نیا رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان و ارائه دکتر سید عبدالجابر قدرتیان مدیر گروه بازرگانی دانشگاه کاشان و باهمکاری مهندس عباس مسلمی نژاد فعال گردشگری به صورت حضوری و برخط در سالن سردار شهید سلیمانی دانشگاه کاشان برگزار شد. رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان و عضو هیات علمی دانشگاه کاشان در این نشست سهم ایران در تولید ناخال ...

نمایش خبر در سایت مبدا