رودخانه های خشک،،،

مرحوم دکتر نوربخش، رئیس اسبق بانک مرکزی، تعریف کرده بود که در یکی از سفرهایش به ژاپن، از بانک مرکزی در توکیو دیدار کردم.اصرار داشتم که بدانم پول‌ها و سرمایه‌های نقدی و غیرنقدی ژاپن در کجا نگهداری می‌شود. برای همین با هماهنگی به همراه روسای بانک مرکزی ژاپن سوار آسانسور شده و دکمه آسانسور را که زدند، متوجه شدم که در حال بالا رفتن به طبقه آخر هستیم، در همین حین با خود فکر می‌کردم که چرا سرمایه‌های خود را در طبقه آخر قرار می‌دهند؛ وقتی به طبقه آخر بانک رسیدیم با کمال تعجب دیدم که یک سری افراد مسن م ...

نمایش خبر در سایت مبدا