رئیس بهزیستی شهرستان کاشان گفت: ارائه آموزش به زنان سرپرست خانوار، فرصتی برای توانمندسازی آن‌ها است.

...

نمایش خبر در سایت مبدا