جلسه هماهنگی بمنظور تاسیس مرکز ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر در شهرستان کاشان با دکتر روح اله دهقانی دادستان کاشان برگزار شد

...

نمایش خبر در سایت مبدا