همزمان با میلاد امام رضا(ع) توجه به مسائل عمرانی و فرهنگی کمبودهای منطقه فین را برطرف می کند

...

نمایش خبر در سایت مبدا