جمع‌آوری بیش از 4.8 هزار تن زباله در منطقه یک

...

نمایش خبر در سایت مبدا