آخرین اخبار کاشان پرس

ارتقاء علمی اساتید در پانزدهمین نشست از دوره هشتم هیئت ممیزه دانشگاه کاشان

بنام خدا در پانزدهمین نشست از دوره هشتم هیئت ممیزه مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۴ دانشگاه کاشان موارد ذیل مطرح و تصویب گردید: ۱- موافقت با ارتقای مرتبه از استادیاری به دانشیاری آقای دکتر عباسعلی فراهتی عضو محترم گروه معارف اسلامی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی. ... ادامه خبر

ارتقائ علمی اساتید دز پانزدهمین نشست از دوره هشتم هیئت ممیزه دانشگاه کاشان

بنام خدا در پانزدهمین نشست از دوره هشتم هیئت ممیزه مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۴ دانشگاه کاشان موارد ذیل مطرح و تصویب گردید: ۱- موافقت با ارتقای مرتبه از استادیاری به دانشیاری آقای دکتر عباسعلی فراهتی عضو محترم گروه معارف اسلامی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی. ... ادامه خبر

رشته فیزیولوژی ورزشی به رشته‌های ارشد دانشگاه کاشان افزوده شد

معاون برنامه ریزی، تحول دیجیتال و نظارت راهبردی دانشگاه کاشان گفت: شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، با  ایجاد رشته تحصیلی رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی و تغذیه ورزشی در مقطع کارشناسی ارشد موافقت کرد.   دکتر حمیدرضا محمدی افزود: دانشگاه ... ادامه خبر

رشته فیزیولوژی ورزشی به رشته‌های ارشد دانشگاه کاشان افزوده شد

معاون برنامه ریزی، تحول دیجیتال و نظارت راهبردی دانشگاه کاشان گفت: شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، با  ایجاد رشته تحصیلی رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی و تغذیه ورزشی در مقطع کارشناسی ارشد موافقت کرد.   دکتر حمیدرضا محمدی افزود: دانشگاه ... ادامه خبر

رشته فیزیولوژی ورزشی به رشته‌های ارشد دانشگاه کاشان افزوده شد

معاون برنامه ریزی، تحول دیجیتال و نظارت راهبردی دانشگاه کاشان گفت: شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، با  ایجاد رشته تحصیلی رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی و تغذیه ورزشی در مقطع کارشناسی ارشد موافقت کرد.   دکتر حمیدرضا محمدی افزود: دانشگاه ... ادامه خبر