آخرین اخبار کاشان پرس

پروفسور عبدالحمید بامنیری بعنوان رئیس پژوهشکده علوم و فناوری نانوی دانشگاه کاشان انتخاب شد

رئیس دانشگاه کاشان طی حکمی دکتر عبدالمجید بامنیری عضو هیئت علمی  گروه شیمی آلی دانشگاه  را به عنوان رئیس پژوهشکده علوم و فناوری نانو این دانشگاه منصوب کرد. این انتخاب براساس فراخوان عمومی داده شده برای رییس این پژوهشکده و بررسی و امتیاز بندی برنامه ه... ادامه خبر

پروفسور عبدالحمید بامنیری بعنوان رئیس پژوهشکده علوم و فناوری نانوی دانشگاه کاشان انتخاب شد

رئیس دانشگاه کاشان طی حکمی دکتر عبدالمجید بامنیری عضو هیئت علمی  گروه شیمی آلی دانشگاه  را به عنوان رئیس پژوهشکده علوم و فناوری نانو این دانشگاه منصوب کرد. این انتخاب براساس فراخوان عمومی داده شده برای رییس این پژوهشکده و بررسی و امتیاز بندی برنامه ه... ادامه خبر

اعطای جایزه تحصیلی به بیش از ۱۷۰ دانشجوی دانشگاه های منطقه کاشان

در آیین جشن بورسیه دانشگاه کاشان، جایزه تحصیلی به ۱۷۰ دانشجوی دانشگاه های منطقه کاشان با حضور خیرین در تالار علامه فیض دانشگاه  کاشان اعطا شد. رئیس دانشگاه کاشان در این آیین از حمایت های خیرین در توسعه  علمی آموزشی و پژوهشی این دانشگاه قدردانی کرد و... ادامه خبر

اعطای جایزه تحصیلی به بیش از ۱۷۰ دانشجوی دانشگاه های منطقه کاشان

در آیین جشن بورسیه دانشگاه کاشان، جایزه تحصیلی به ۱۷۰ دانشجوی دانشگاه های منطقه کاشان با حضور خیرین در تالار علامه فیض دانشگاه  کاشان اعطا شد. رئیس دانشگاه کاشان در این آیین از حمایت های خیرین در توسعه  علمی آموزشی و پژوهشی این دانشگاه قدردانی کرد و... ادامه خبر

اعطای جایزه تحصیلی به بیش از ۱۷۰ دانشجوی دانشگاه های منطقه کاشان

در آیین جشن بورسیه دانشگاه کاشان، جایزه تحصیلی به ۱۷۰ دانشجوی دانشگاه های منطقه کاشان با حضور خیرین در تالار علامه فیض دانشگاه  کاشان اعطا شد. رئیس دانشگاه کاشان در این آیین از حمایت های خیرین در توسعه  علمی آموزشی و پژوهشی این دانشگاه قدردانی کرد و... ادامه خبر

اعطای جایزه تحصیلی به بیش از ۱۷۰ دانشجوی دانشگاه های منطقه کاشان

در آیین جشن بورسیه دانشگاه کاشان، جایزه تحصیلی به ۱۷۰ دانشجوی دانشگاه های منطقه کاشان با حضور خیرین در تالار علامه فیض دانشگاه  کاشان اعطا شد. رئیس دانشگاه کاشان در این آیین از حمایت های خیرین در توسعه  علمی آموزشی و پژوهشی این دانشگاه قدردانی کرد و... ادامه خبر

برگزاری شانزدهمین جشنواره حرکت (مرحله دانشگاهی)ویژه انجمن‌های علمی دانشگـاه کــاشان

شانزدهمین جشنواره حرکت با حضور رییس دانشگاه کاشان، معاون آموزشی، معاون فرهنگی، مسئول نهاد رهبری و جمعی از اساتید و دانشجویان روز یکشنبه ۲۸ آبان ماه در پارکینگ دانشکده مهندسی گشایش یافت. مدیر فرهنگی دانشگاه کاشان هدف از برگزاری این جشنواره را شناسایی... ادامه خبر

برگزاری شانزدهمین جشنواره حرکت (مرحله دانشگاهی)ویژه انجمن‌های علمی دانشگـاه کــاشان

شانزدهمین جشنواره حرکت با حضور رییس دانشگاه کاشان، معاون آموزشی، معاون فرهنگی، مسئول نهاد رهبری و جمعی از اساتید و دانشجویان روز یکشنبه ۲۸ آبان ماه در پارکینگ دانشکده مهندسی گشایش یافت. مدیر فرهنگی دانشگاه کاشان هدف از برگزاری این جشنواره را شناسایی... ادامه خبر

برگزاری شانزدهمین جشنواره حرکت (مرحله دانشگاهی)ویژه انجمن‌های علمی دانشگـاه کــاشان

شانزدهمین جشنواره حرکت با حضور رییس دانشگاه کاشان، معاون آموزشی، معاون فرهنگی، مسئول نهاد رهبری و جمعی از اساتید و دانشجویان روز یکشنبه ۲۸ آبان ماه در پارکینگ دانشکده مهندسی گشایش یافت. مدیر فرهنگی دانشگاه کاشان هدف از برگزاری این جشنواره را شناسایی... ادامه خبر

برگزاری شانزدهمین جشنواره حرکت (مرحله دانشگاهی)ویژه انجمن‌های علمی دانشگـاه کــاشان

شانزدهمین جشنواره حرکت با حضور رییس دانشگاه کاشان، معاون آموزشی، معاون فرهنگی، مسئول نهاد رهبری و جمعی از اساتید و دانشجویان روز یکشنبه ۲۸ آبان ماه در پارکینگ دانشکده مهندسی گشایش یافت. مدیر فرهنگی دانشگاه کاشان هدف از برگزاری این جشنواره را شناسایی... ادامه خبر

برگزاری شانزدهمین جشنواره حرکت (مرحله دانشگاهی)ویژه انجمن‌های علمی دانشگـاه کــاشان

شانزدهمین جشنواره حرکت با حضور رییس دانشگاه کاشان، معاون آموزشی، معاون فرهنگی، مسئول نهاد رهبری و جمعی از اساتید و دانشجویان روز یکشنبه ۲۸ آبان ماه در پارکینگ دانشکده مهندسی گشایش یافت. مدیر فرهنگی دانشگاه کاشان هدف از برگزاری این جشنواره را شناسایی... ادامه خبر

برگزاری اولین جلسه شورای ورزش دانشگاه کاشان

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان گفت: اولین جلسه شورای ورزش دانشگاه کاشان برگزار شد. محمدرمضانی علوی اظهار داشت: در جلسه شورای ورزش که سالیانه 2 تا 3 نوبت تشکیل می شود؛ امور کلان ورزش دانشگاه از جمله امور زیر بنایی، راههای توسعه و تقویت ورزش همگانی و ق... ادامه خبر

برگزاری اولین جلسه شورای ورزش دانشگاه کاشان

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان گفت: اولین جلسه شورای ورزش دانشگاه کاشان برگزار شد. محمدرمضانی علوی اظهار داشت: در جلسه شورای ورزش که سالیانه 2 تا 3 نوبت تشکیل می شود؛ امور کلان ورزش دانشگاه از جمله امور زیر بنایی، راههای توسعه و تقویت ورزش همگانی و ق... ادامه خبر

برگزاری اولین جلسه شورای ورزش دانشگاه کاشان

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان گفت: اولین جلسه شورای ورزش دانشگاه کاشان برگزار شد. محمدرمضانی علوی اظهار داشت: در جلسه شورای ورزش که سالیانه 2 تا 3 نوبت تشکیل می شود؛ امور کلان ورزش دانشگاه از جمله امور زیر بنایی، راههای توسعه و تقویت ورزش همگانی و ق... ادامه خبر

برگزاری اولین جلسه شورای ورزش دانشگاه کاشان

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان گفت: اولین جلسه شورای ورزش دانشگاه کاشان برگزار شد. محمدرمضانی علوی اظهار داشت: در جلسه شورای ورزش که سالیانه 2 تا 3 نوبت تشکیل می شود؛ امور کلان ورزش دانشگاه از جمله امور زیر بنایی، راههای توسعه و تقویت ورزش همگانی و ق... ادامه خبر

برگزاری اولین جلسه شورای ورزش دانشگاه کاشان

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان گفت: اولین جلسه شورای ورزش دانشگاه کاشان برگزار شد. محمدرمضانی علوی اظهار داشت: در جلسه شورای ورزش که سالیانه 2 تا 3 نوبت تشکیل می شود؛ امور کلان ورزش دانشگاه از جمله امور زیر بنایی، راههای توسعه و تقویت ورزش همگانی و ق... ادامه خبر