آخرین اخبار کاشان پرس

گزارش تصویری ویژه برنامه روز دانشجو quot;نسل روشنquot;

ویژه برنامه "نسل روشن" به همت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان به مناسبت روز دانشجو برگزار شد. در این برنامه که با حضور پرشور دانشجویان همراه بود دکتر یاسر جبرائیلی سخنرانی نمودند و در انتهای برنامه از پدر شهید مصطفی احمدی روشن و اعضای فعال جامع... ادامه خبر

گزارش تصویری ویژه برنامه روز دانشجو quot;نسل روشنquot;

ویژه برنامه "نسل روشن" به همت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان به مناسبت روز دانشجو برگزار شد. در این برنامه که با حضور پرشور دانشجویان همراه بود دکتر یاسر جبرائیلی سخنرانی نمودند و در انتهای برنامه از پدر شهید مصطفی احمدی روشن و اعضای فعال جامع... ادامه خبر

گزارش تصویری ویژه برنامه روز دانشجو quot;نسل روشنquot;

ویژه برنامه "نسل روشن" به همت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان به مناسبت روز دانشجو برگزار شد. در این برنامه که با حضور پرشور دانشجویان همراه بود دکتر یاسر جبرائیلی سخنرانی نمودند و در انتهای برنامه از پدر شهید مصطفی احمدی روشن و اعضای فعال جامع... ادامه خبر

گزارش تصویری ویژه برنامه روز دانشجو quot;نسل روشنquot;

ویژه برنامه "نسل روشن" به همت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان به مناسبت روز دانشجو برگزار شد. در این برنامه که با حضور پرشور دانشجویان همراه بود دکتر یاسر جبرائیلی سخنرانی نمودند و در انتهای برنامه از پدر شهید مصطفی احمدی روشن و اعضای فعال جامع... ادامه خبر

گزارش تصویری ویژه برنامه روز دانشجو quot;نسل روشنquot;

ویژه برنامه "نسل روشن" به همت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان به مناسبت روز دانشجو برگزار شد. در این برنامه که با حضور پرشور دانشجویان همراه بود دکتر یاسر جبرائیلی سخنرانی نمودند و در انتهای برنامه از پدر شهید مصطفی احمدی روشن و اعضای فعال جامع... ادامه خبر

گزارش تصویری ویژه برنامه روز دانشجو quot;نسل روشنquot;

ویژه برنامه "نسل روشن" به همت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان به مناسبت روز دانشجو برگزار شد. در این برنامه که با حضور پرشور دانشجویان همراه بود دکتر یاسر جبرائیلی سخنرانی نمودند و در انتهای برنامه از پدر شهید مصطفی احمدی روشن و اعضای فعال جامع... ادامه خبر

گزارش تصویری ویژه برنامه روز دانشجو quot;نسل روشنquot;

ویژه برنامه "نسل روشن" به همت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان به مناسبت روز دانشجو برگزار شد. در این برنامه که با حضور پرشور دانشجویان همراه بود دکتر یاسر جبرائیلی سخنرانی نمودند و در انتهای برنامه از پدر شهید مصطفی احمدی روشن و اعضای فعال جامع... ادامه خبر

گزارش تصویری ویژه برنامه روز دانشجو quot;نسل روشنquot;

ویژه برنامه "نسل روشن" به همت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان به مناسبت روز دانشجو برگزار شد. در این برنامه که با حضور پرشور دانشجویان همراه بود دکتر یاسر جبرائیلی سخنرانی نمودند و در انتهای برنامه از پدر شهید مصطفی احمدی روشن و اعضای فعال جامع... ادامه خبر

گزارش تصویری ویژه برنامه روز دانشجو quot;نسل روشنquot;

ویژه برنامه "نسل روشن" به همت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان به مناسبت روز دانشجو برگزار شد. در این برنامه که با حضور پرشور دانشجویان همراه بود دکتر یاسر جبرائیلی سخنرانی نمودند و در انتهای برنامه از پدر شهید مصطفی احمدی روشن و اعضای فعال جامع... ادامه خبر

نشست با صاحبان کسب و کار در حوزه گیاهان دارویی در دانشگاه کاشان برگزار شد

در ادامه برنامه های مدیر ارتباط با جامعه و مرکز پژوهشی کاشان شناسی در هفته پژوهش و فناوری، نشستی تخصصی با حضور صاحبان کسب و کار در حوزه گیاهان دارویی، نمایندگان نهاد های اجرایی منطقه و اساتید و دانشجویان در روز دوشنبهسیزدهم آذر ماه 1402 در سالن سردار... ادامه خبر

نشست با صاحبان کسب و کار در حوزه گیاهان دارویی در دانشگاه کاشان برگزار شد

در ادامه برنامه های مدیر ارتباط با جامعه و مرکز پژوهشی کاشان شناسی در هفته پژوهش و فناوری، نشستی تخصصی با حضور صاحبان کسب و کار در حوزه گیاهان دارویی، نمایندگان نهاد های اجرایی منطقه و اساتید و دانشجویان در روز دوشنبهسیزدهم آذر ماه 1402 در سالن سردار... ادامه خبر