آخرین اخبار کاشان پرس

معرفی انجمن های علمی برتر شانزدهمین جشنواره حرکت دانشگاه کاشان

  مدیر فرهنگی دانشگاه کاشان گفت: شانزدهمین جشنواره حرکت (مرحله دانشگاهی) با معرفی انجمن های برگزیده به کار خود پایان داد. علیرضا پوران افزود: در این جشنواره ۲۱ انجمن  علمی در رشته های مختلف آخرین  آثار و دستاوردهای خود را ارائه کردند که پس از سه ... ادامه خبر

معرفی انجمن های علمی برتر شانزدهمین جشنواره حرکت دانشگاه کاشان

  مدیر فرهنگی دانشگاه کاشان گفت: شانزدهمین جشنواره حرکت (مرحله دانشگاهی) با معرفی انجمن های برگزیده به کار خود پایان داد. علیرضا پوران افزود: در این جشنواره ۲۱ انجمن  علمی در رشته های مختلف آخرین  آثار و دستاوردهای خود را ارائه کردند که پس از سه ... ادامه خبر

معرفی انجمن های علمی برتر شانزدهمین جشنواره حرکت دانشگاه کاشان

  مدیر فرهنگی دانشگاه کاشان گفت: شانزدهمین جشنواره حرکت (مرحله دانشگاهی) با معرفی انجمن های برگزیده به کار خود پایان داد. علیرضا پوران افزود: در این جشنواره ۲۱ انجمن  علمی در رشته های مختلف آخرین  آثار و دستاوردهای خود را ارائه کردند که پس از سه ... ادامه خبر

بازنگری دستورالعمل اجرایی آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه کاشان

دکتر مصطفی زاهدی فر، دبیر هیات ممیزه دانشگاه کاشان از بازنگری و اصلاح شیوه نامه هیات ممیزه دانشگاه کاشان مربوط به مواد فرهنگی، پژوهشی- فناوری و علمی-اجرایی خبر داد و افزود: با عنایت به تاکید رهبر معظم انقلاب در خصوص توجه به تحقیقات کاربردی و مورد نیا... ادامه خبر

بازنگری دستورالعمل اجرایی آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه کاشان

دکتر مصطفی زاهدی فر، دبیر هیات ممیزه دانشگاه کاشان از بازنگری و اصلاح شیوه نامه هیات ممیزه دانشگاه کاشان مربوط به مواد فرهنگی، پژوهشی- فناوری و علمی-اجرایی خبر داد و افزود: با عنایت به تاکید رهبر معظم انقلاب در خصوص توجه به تحقیقات کاربردی و مورد نیا... ادامه خبر

بازنگری دستورالعمل اجرایی آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه کاشان

دکتر مصطفی زاهدی فر، دبیر هیات ممیزه دانشگاه کاشان از بازنگری و اصلاح شیوه نامه هیات ممیزه دانشگاه کاشان مربوط به مواد فرهنگی، پژوهشی- فناوری و علمی-اجرایی خبر داد و افزود: با عنایت به تاکید رهبر معظم انقلاب در خصوص توجه به تحقیقات کاربردی و مورد نیا... ادامه خبر

بازنگری دستورالعمل اجرایی آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه کاشان

بازنگری دستورالعمل اجرایی آیین  نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه کاشان دکتر مصطفی زاهدی فر، دبیر هیات ممیزه دانشگاه کاشان از بازنگری و اصلاح شیوه نامه هیات ممیزه دانشگاه کاشان مربوط به مواد فرهنگی، پژوهشی- فناوری و علمی-اجرایی خبر داد و افز... ادامه خبر

انتشار جدیدترین کتب اعضای هیئت علمی دانشگاه کاشان توسط انتشارات دانشگاه کاشان

مدیر کتابخانه مرکزی، تأمین منابع علمی و انتشارات با تبریک هفته کتاب و کتابخوانی به جامعه پرتلاش علمی دانشگاه کاشان، از انتشار دو کتاب اثر اساتید خانم این دانشگاه در پائیز سال جاری خبر داد. دکتر احمدی زاده افزود: ترجمه کتاب «راهنمای ورزشکاران برای دی... ادامه خبر

انتشار جدیدترین کتب اعضای هیئت علمی دانشگاه کاشان توسط انتشارات دانشگاه کاشان

مدیر کتابخانه مرکزی، تأمین منابع علمی و انتشارات با تبریک هفته کتاب و کتابخوانی به جامعه پرتلاش علمی دانشگاه کاشان، از انتشار دو کتاب اثر اساتید خانم این دانشگاه در پائیز سال جاری خبر داد. دکتر احمدی زاده افزود: ترجمه کتاب «راهنمای ورزشکاران برای دی... ادامه خبر

انتشار جدیدترین کتب اعضای هیئت علمی دانشگاه کاشان توسط انتشارات دانشگاه کاشان

مدیر کتابخانه مرکزی، تأمین منابع علمی و انتشارات با تبریک هفته کتاب و کتابخوانی به جامعه پرتلاش علمی دانشگاه کاشان، از انتشار دو کتاب اثر اساتید خانم این دانشگاه در پائیز سال جاری خبر داد. دکتر احمدی زاده افزود: ترجمه کتاب «راهنمای ورزشکاران برای دی... ادامه خبر

انتشار جدیدترین کتب اعضای هیئت علمی دانشگاه کاشان توسط انتشارات دانشگاه کاشان

مدیر کتابخانه مرکزی، تأمین منابع علمی و انتشارات با تبریک هفته کتاب و کتابخوانی به جامعه پرتلاش علمی دانشگاه کاشان، از انتشار دو کتاب اثر اساتید خانم این دانشگاه در پائیز سال جاری خبر داد. دکتر احمدی زاده افزود: ترجمه کتاب «راهنمای ورزشکاران برای دی... ادامه خبر

انتشار جدیدترین کتب اعضای هیئت علمی دانشگاه کاشان توسط انتشارات دانشگاه کاشان

مدیر کتابخانه مرکزی، تأمین منابع علمی و انتشارات با تبریک هفته کتاب و کتابخوانی به جامعه پرتلاش علمی دانشگاه کاشان، از انتشار دو کتاب اثر اساتید خانم این دانشگاه در پائیز سال جاری خبر داد. دکتر احمدی زاده افزود: ترجمه کتاب «راهنمای ورزشکاران برای دی... ادامه خبر

انتشار جدیدترین کتب اعضای هیئت علمی دانشگاه کاشان توسط انتشارات دانشگاه کاشان

مدیر کتابخانه مرکزی، تأمین منابع علمی و انتشارات با تبریک هفته کتاب و کتابخوانی به جامعه پرتلاش علمی دانشگاه کاشان، از انتشار دو کتاب اثر اساتید خانم این دانشگاه در پائیز سال جاری خبر داد. دکتر احمدی زاده افزود: ترجمه کتاب «راهنمای ورزشکاران برای دی... ادامه خبر

پروفسور عبدالحمید بامنیری بعنوان رئیس پژوهشکده علوم و فناوری نانوی دانشگاه کاشان انتخاب شد

رئیس دانشگاه کاشان طی حکمی دکتر عبدالمجید بامنیری عضو هیئت علمی  گروه شیمی آلی دانشگاه  را به عنوان رئیس پژوهشکده علوم و فناوری نانو این دانشگاه منصوب کرد. این انتخاب براساس فراخوان عمومی داده شده برای رییس این پژوهشکده و بررسی و امتیاز بندی برنامه ه... ادامه خبر

پروفسور عبدالحمید بامنیری بعنوان رئیس پژوهشکده علوم و فناوری نانوی دانشگاه کاشان انتخاب شد

رئیس دانشگاه کاشان طی حکمی دکتر عبدالمجید بامنیری عضو هیئت علمی  گروه شیمی آلی دانشگاه  را به عنوان رئیس پژوهشکده علوم و فناوری نانو این دانشگاه منصوب کرد. این انتخاب براساس فراخوان عمومی داده شده برای رییس این پژوهشکده و بررسی و امتیاز بندی برنامه ه... ادامه خبر

پروفسور عبدالحمید بامنیری بعنوان رئیس پژوهشکده علوم و فناوری نانوی دانشگاه کاشان انتخاب شد

رئیس دانشگاه کاشان طی حکمی دکتر عبدالمجید بامنیری عضو هیئت علمی  گروه شیمی آلی دانشگاه  را به عنوان رئیس پژوهشکده علوم و فناوری نانو این دانشگاه منصوب کرد. این انتخاب براساس فراخوان عمومی داده شده برای رییس این پژوهشکده و بررسی و امتیاز بندی برنامه ه... ادامه خبر

پروفسور عبدالحمید بامنیری بعنوان رئیس پژوهشکده علوم و فناوری نانوی دانشگاه کاشان انتخاب شد

رئیس دانشگاه کاشان طی حکمی دکتر عبدالمجید بامنیری عضو هیئت علمی  گروه شیمی آلی دانشگاه  را به عنوان رئیس پژوهشکده علوم و فناوری نانو این دانشگاه منصوب کرد. این انتخاب براساس فراخوان عمومی داده شده برای رییس این پژوهشکده و بررسی و امتیاز بندی برنامه ه... ادامه خبر

پروفسور عبدالحمید بامنیری بعنوان رئیس پژوهشکده علوم و فناوری نانوی دانشگاه کاشان انتخاب شد

رئیس دانشگاه کاشان طی حکمی دکتر عبدالمجید بامنیری عضو هیئت علمی  گروه شیمی آلی دانشگاه  را به عنوان رئیس پژوهشکده علوم و فناوری نانو این دانشگاه منصوب کرد. این انتخاب براساس فراخوان عمومی داده شده برای رییس این پژوهشکده و بررسی و امتیاز بندی برنامه ه... ادامه خبر

پروفسور عبدالحمید بامنیری بعنوان رئیس پژوهشکده علوم و فناوری نانوی دانشگاه کاشان انتخاب شد

رئیس دانشگاه کاشان طی حکمی دکتر عبدالمجید بامنیری عضو هیئت علمی  گروه شیمی آلی دانشگاه  را به عنوان رئیس پژوهشکده علوم و فناوری نانو این دانشگاه منصوب کرد. این انتخاب براساس فراخوان عمومی داده شده برای رییس این پژوهشکده و بررسی و امتیاز بندی برنامه ه... ادامه خبر