آخرین اخبار کاشان پرس

امروز آموزش ۶۶۴ نفر در کلاس‌های آموزشی شنا و تیراندازی دانشگاه کاشان

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان از آموزش 664 نفر در کلاس های آموزشی سنا و تیراندازی در سال 1402 خبر داد. محمد رمضانی علوی افزود: در استخر مجموعه آبی آینه در مجموع  507 نفر( 373 خانم و 134 آقا)  زیر نظر مربیان در دو سطح مقدماتی و پیشرفته آموزش دیدند که... ادامه خبر

امروز آموزش ۶۶۴ نفر در کلاس‌های آموزشی شنا و تیراندازی دانشگاه کاشان

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان از آموزش 664 نفر در کلاس های آموزشی سنا و تیراندازی در سال 1402 خبر داد. محمد رمضانی علوی افزود: در استخر مجموعه آبی آینه در مجموع  507 نفر( 373 خانم و 134 آقا)  زیر نظر مربیان در دو سطح مقدماتی و پیشرفته آموزش دیدند که... ادامه خبر

امروز آموزش ۶۶۴ نفر در کلاس‌های آموزشی شنا و تیراندازی دانشگاه کاشان

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان از آموزش 664 نفر در کلاس های آموزشی سنا و تیراندازی در سال 1402 خبر داد. محمد رمضانی علوی افزود: در استخر مجموعه آبی آینه در مجموع  507 نفر( 373 خانم و 134 آقا)  زیر نظر مربیان در دو سطح مقدماتی و پیشرفته آموزش دیدند که... ادامه خبر

امروز آموزش ۶۶۴ نفر در کلاس‌های آموزشی شنا و تیراندازی دانشگاه کاشان

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان از آموزش 664 نفر در کلاس های آموزشی سنا و تیراندازی در سال 1402 خبر داد. محمد رمضانی علوی افزود: در استخر مجموعه آبی آینه در مجموع  507 نفر( 373 خانم و 134 آقا)  زیر نظر مربیان در دو سطح مقدماتی و پیشرفته آموزش دیدند که... ادامه خبر

امروز آموزش ۶۶۴ نفر در کلاس‌های آموزشی شنا و تیراندازی دانشگاه کاشان

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان از آموزش 664 نفر در کلاس های آموزشی سنا و تیراندازی در سال 1402 خبر داد. محمد رمضانی علوی افزود: در استخر مجموعه آبی آینه در مجموع  507 نفر( 373 خانم و 134 آقا)  زیر نظر مربیان در دو سطح مقدماتی و پیشرفته آموزش دیدند که... ادامه خبر

امروز آموزش ۶۶۴ نفر در کلاس‌های آموزشی شنا و تیراندازی دانشگاه کاشان

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان از آموزش 664 نفر در کلاس های آموزشی سنا و تیراندازی در سال 1402 خبر داد. محمد رمضانی علوی افزود: در استخر مجموعه آبی آینه در مجموع  507 نفر( 373 خانم و 134 آقا)  زیر نظر مربیان در دو سطح مقدماتی و پیشرفته آموزش دیدند که... ادامه خبر

امروز آموزش ۶۶۴ نفر در کلاس‌های آموزشی شنا و تیراندازی دانشگاه کاشان

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان از آموزش 664 نفر در کلاس های آموزشی سنا و تیراندازی در سال 1402 خبر داد. محمد رمضانی علوی افزود: در استخر مجموعه آبی آینه در مجموع  507 نفر( 373 خانم و 134 آقا)  زیر نظر مربیان در دو سطح مقدماتی و پیشرفته آموزش دیدند که... ادامه خبر

توصیه‌های لازم به داوطلبان کنکور سراسری ۱۴۰۳

توصیه های لازم به داوطلبان کنکور سراسری 1403   نماینده تام‌الاختیار دانشگاه در آزمون‌های سازمان سنجش از برگزاری مرحله اول آزمون کنکور سراسری سال 1403 هم‌زمان با بقیه حوزه‌های امتحانی سراسر کشور در دانشگاه کاشان خبر داد. دکتر مصطفی زاهدی فر معاون آم... ادامه خبر

توصیه‌های لازم به داوطلبان کنکور سراسری ۱۴۰۳

توصیه های لازم به داوطلبان کنکور سراسری 1403   نماینده تام‌الاختیار دانشگاه در آزمون‌های سازمان سنجش از برگزاری مرحله اول آزمون کنکور سراسری سال 1403 هم‌زمان با بقیه حوزه‌های امتحانی سراسر کشور در دانشگاه کاشان خبر داد. دکتر مصطفی زاهدی فر معاون آم... ادامه خبر

توصیه‌های لازم به داوطلبان کنکور سراسری ۱۴۰۳

توصیه های لازم به داوطلبان کنکور سراسری 1403   نماینده تام‌الاختیار دانشگاه در آزمون‌های سازمان سنجش از برگزاری مرحله اول آزمون کنکور سراسری سال 1403 هم‌زمان با بقیه حوزه‌های امتحانی سراسر کشور در دانشگاه کاشان خبر داد. دکتر مصطفی زاهدی فر معاون آم... ادامه خبر

توصیه‌های لازم به داوطلبان کنکور سراسری ۱۴۰۳

توصیه های لازم به داوطلبان کنکور سراسری 1403   نماینده تام‌الاختیار دانشگاه در آزمون‌های سازمان سنجش از برگزاری مرحله اول آزمون کنکور سراسری سال 1403 هم‌زمان با بقیه حوزه‌های امتحانی سراسر کشور در دانشگاه کاشان خبر داد. دکتر مصطفی زاهدی فر معاون آم... ادامه خبر

توصیه‌های لازم به داوطلبان کنکور سراسری ۱۴۰۳

توصیه های لازم به داوطلبان کنکور سراسری 1403   نماینده تام‌الاختیار دانشگاه در آزمون‌های سازمان سنجش از برگزاری مرحله اول آزمون کنکور سراسری سال 1403 هم‌زمان با بقیه حوزه‌های امتحانی سراسر کشور در دانشگاه کاشان خبر داد. دکتر مصطفی زاهدی فر معاون آم... ادامه خبر

توصیه‌های لازم به داوطلبان کنکور سراسری ۱۴۰۳

توصیه های لازم به داوطلبان کنکور سراسری 1403   نماینده تام‌الاختیار دانشگاه در آزمون‌های سازمان سنجش از برگزاری مرحله اول آزمون کنکور سراسری سال 1403 هم‌زمان با بقیه حوزه‌های امتحانی سراسر کشور در دانشگاه کاشان خبر داد. دکتر مصطفی زاهدی فر معاون آم... ادامه خبر

حضور شرکت دانش بنیان پنتا پلاسمای در نمایشگاه cce ۲۰۲۴ شانگهای چین

 شرکت پنتا پلاسما، یکی از شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان، با هدف حرکت در مسیر و نقشه راه تعریف شده پس از سرمایه گذاری و به منظور توسعه سبد محصولات خود و آشنایی با آخرین فناوری ها و حضور موثر در بازارهای جهانی در آستانه سا... ادامه خبر

حضور شرکت دانش بنیان پنتا پلاسمای در نمایشگاه cce ۲۰۲۴ شانگهای چین

 شرکت پنتا پلاسما، یکی از شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان، با هدف حرکت در مسیر و نقشه راه تعریف شده پس از سرمایه گذاری و به منظور توسعه سبد محصولات خود و آشنایی با آخرین فناوری ها و حضور موثر در بازارهای جهانی در آستانه سا... ادامه خبر

حضور شرکت دانش بنیان پنتا پلاسمای در نمایشگاه cce ۲۰۲۴ شانگهای چین

 شرکت پنتا پلاسما، یکی از شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان، با هدف حرکت در مسیر و نقشه راه تعریف شده پس از سرمایه گذاری و به منظور توسعه سبد محصولات خود و آشنایی با آخرین فناوری ها و حضور موثر در بازارهای جهانی در آستانه سا... ادامه خبر

حضور شرکت دانش بنیان پنتا پلاسمای در نمایشگاه cce ۲۰۲۴ شانگهای چین

 شرکت پنتا پلاسما، یکی از شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان، با هدف حرکت در مسیر و نقشه راه تعریف شده پس از سرمایه گذاری و به منظور توسعه سبد محصولات خود و آشنایی با آخرین فناوری ها و حضور موثر در بازارهای جهانی در آستانه سا... ادامه خبر

حضور شرکت دانش بنیان پنتا پلاسمای در نمایشگاه cce ۲۰۲۴ شانگهای چین

 شرکت پنتا پلاسما، یکی از شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان، با هدف حرکت در مسیر و نقشه راه تعریف شده پس از سرمایه گذاری و به منظور توسعه سبد محصولات خود و آشنایی با آخرین فناوری ها و حضور موثر در بازارهای جهانی در آستانه سا... ادامه خبر

حضور شرکت دانش بنیان پنتا پلاسمای در نمایشگاه cce ۲۰۲۴ شانگهای چین

 شرکت پنتا پلاسما، یکی از شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان، با هدف حرکت در مسیر و نقشه راه تعریف شده پس از سرمایه گذاری و به منظور توسعه سبد محصولات خود و آشنایی با آخرین فناوری ها و حضور موثر در بازارهای جهانی در آستانه سا... ادامه خبر

حضور شرکت دانش بنیان پنتا پلاسمای در نمایشگاه cce ۲۰۲۴ شانگهای چین

 شرکت پنتا پلاسما، یکی از شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان، با هدف حرکت در مسیر و نقشه راه تعریف شده پس از سرمایه گذاری و به منظور توسعه سبد محصولات خود و آشنایی با آخرین فناوری ها و حضور موثر در بازارهای جهانی در آستانه سا... ادامه خبر

انتشار کتاب «تحلیل و آسیب‌شناسی شعر آیینی شاعران کاشان از سدۀ ششم تا امروز» اثر عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان

کتاب «تحلیل و آسیب‌شناسی شعر آیینی شاعران کاشان از سدۀ ششم تا امروز» اثر دکتر رضا شجری عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان با شماره فروست 703، منتشر و روانه بازار کتاب کشور شد.   مدیر کتابخانه مرکزی، تأمین منابع علمی و انتشارات افزود: این کتاب به نویسندگی د... ادامه خبر

انتشار کتاب «تحلیل و آسیب‌شناسی شعر آیینی شاعران کاشان از سدۀ ششم تا امروز» اثر عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان

کتاب «تحلیل و آسیب‌شناسی شعر آیینی شاعران کاشان از سدۀ ششم تا امروز» اثر دکتر رضا شجری عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان با شماره فروست 703، منتشر و روانه بازار کتاب کشور شد.   مدیر کتابخانه مرکزی، تأمین منابع علمی و انتشارات افزود: این کتاب به نویسندگی آ... ادامه خبر

انتشار کتاب «تحلیل و آسیب‌شناسی شعر آیینی شاعران کاشان از سدۀ ششم تا امروز» اثر عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان

کتاب «تحلیل و آسیب‌شناسی شعر آیینی شاعران کاشان از سدۀ ششم تا امروز» اثر دکتر رضا شجری عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان با شماره فروست 703، منتشر و روانه بازار کتاب کشور شد.   مدیر کتابخانه مرکزی، تأمین منابع علمی و انتشارات افزود: این کتاب به نویسندگی آ... ادامه خبر

انتشار کتاب «تحلیل و آسیب‌شناسی شعر آیینی شاعران کاشان از سدۀ ششم تا امروز» اثر عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان

کتاب «تحلیل و آسیب‌شناسی شعر آیینی شاعران کاشان از سدۀ ششم تا امروز» اثر دکتر رضا شجری عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان با شماره فروست 703، منتشر و روانه بازار کتاب کشور شد.   مدیر کتابخانه مرکزی، تأمین منابع علمی و انتشارات افزود: این کتاب به نویسندگی آ... ادامه خبر

انتشار کتاب «تحلیل و آسیب‌شناسی شعر آیینی شاعران کاشان از سدۀ ششم تا امروز» اثر عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان

کتاب «تحلیل و آسیب‌شناسی شعر آیینی شاعران کاشان از سدۀ ششم تا امروز» اثر دکتر رضا شجری عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان با شماره فروست 703، منتشر و روانه بازار کتاب کشور شد.   مدیر کتابخانه مرکزی، تأمین منابع علمی و انتشارات افزود: این کتاب به نویسندگی آ... ادامه خبر