آخرین اخبار کاشان پرس

خبرنامه الکترونیکی شماره ۸۶- خرداد ۱۴۰۲ دانشگاه کاشان

خبرنامه الکترونیکی شماره 86- خرداد 1402 دانشگاه کاشان ... ادامه خبر

برگزاری ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه کاشان

به همت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری صبح روز سه شنبه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۲ طی مراسمی دوره ضیافت اندیشه ویژه اساتید دانشگاه کاشان با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید سعید حسینی امام جمعه محترم و نماینده ولی فقیه کاشان و مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبر... ادامه خبر

۲۵۰ نفر عوامل اجرایی برگزاری آزمون ۱۴۰۲ دانشگاه کاشان را بر عهده دارند

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه کاشان و نماینده تام الاختیار سازمان سنجش گفت: 250 نفر عوامل اجرایی، برگزاری آزمون ایمن در حوزه امتحانی دانشگاه کاشان را بر عهده دارند. دکتر مصطفی زاهدی فر افزود: چهار هزار و ۲۴۳ داوطلب ( 2606 زن و 1637 مرد) در پ... ادامه خبر

رقابت ۴۲۴۳ داوطلب کنکور سراسری ۱۴۰۲ در حوزه امتحانی دانشگاه کاشان

مسئول برگزاری آزمون‌های دانشگاه کاشان گفت: در آزمون سراسری 1402 چهار هزار و 243 داوطلب در حوزه امتحانی دانشگاه کاشان با یکدیگر به رقابت می پردازند. محمدرضا یونسی افزود: از این تعداد دوهزار و 606 زن و یکهزار و 637 مرد هستند که در پنج گروه آزمایشی طی ... ادامه خبر

خبرنامه الکترونیکی شماره ۸۶- خرداد ۱۴۰۲ دانشگاه کاشان

خبرنامه الکترونیکی شماره 86- خرداد 1402 دانشگاه کاشان ... ادامه خبر

برگزاری ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه کاشان

به همت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری صبح روز سه شنبه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۲ طی مراسمی دوره ضیافت اندیشه ویژه اساتید دانشگاه کاشان با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید سعید حسینی امام جمعه محترم و نماینده ولی فقیه کاشان و مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبر... ادامه خبر

۲۵۰ نفر عوامل اجرایی برگزاری آزمون ۱۴۰۲ دانشگاه کاشان را بر عهده دارند

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه کاشان و نماینده تام الاختیار سازمان سنجش گفت: 250 نفر عوامل اجرایی، برگزاری آزمون ایمن در حوزه امتحانی دانشگاه کاشان را بر عهده دارند. دکتر مصطفی زاهدی فر افزود: چهار هزار و ۲۴۳ داوطلب ( 2606 زن و 1637 مرد) در پ... ادامه خبر

رقابت ۴۲۴۳ داوطلب کنکور سراسری ۱۴۰۲ در حوزه امتحانی دانشگاه کاشان

مسئول برگزاری آزمون‌های دانشگاه کاشان گفت: در آزمون سراسری 1402 چهار هزار و 243 داوطلب در حوزه امتحانی دانشگاه کاشان با یکدیگر به رقابت می پردازند. محمدرضا یونسی افزود: از این تعداد دوهزار و 606 زن و یکهزار و 637 مرد هستند که در پنج گروه آزمایشی طی ... ادامه خبر

برگزاری ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه کاشان

به همت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری صبح روز سه شنبه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۲ طی مراسمی دوره ضیافت اندیشه ویژه اساتید دانشگاه کاشان با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید سعید حسینی امام جمعه محترم و نماینده ولی فقیه کاشان و مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبر... ادامه خبر

خبرنامه الکترونیکی شماره ۸۶- خرداد ۱۴۰۲ دانشگاه کاشان

خبرنامه الکترونیکی شماره 86- خرداد 1402 دانشگاه کاشان ... ادامه خبر

رقابت ۴۲۴۳ داوطلب کنکور سراسری ۱۴۰۲ در حوزه امتحانی دانشگاه کاشان

مسئول برگزاری آزمون‌های دانشگاه کاشان گفت: در آزمون سراسری 1402 چهار هزار و 243 داوطلب در حوزه امتحانی دانشگاه کاشان با یکدیگر به رقابت می پردازند. محمدرضا یونسی افزود: از این تعداد دوهزار و 606 زن و یکهزار و 637 مرد هستند که در پنج گروه آزمایشی طی ... ادامه خبر

برگزاری ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه کاشان

به همت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری صبح روز سه شنبه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۲ طی مراسمی دوره ضیافت اندیشه ویژه اساتید دانشگاه کاشان با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید سعید حسینی امام جمعه محترم و نماینده ولی فقیه کاشان و مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبر... ادامه خبر

خبرنامه الکترونیکی شماره ۸۶- خرداد ۱۴۰۲ دانشگاه کاشان

خبرنامه الکترونیکی شماره 86- خرداد 1402 دانشگاه کاشان ... ادامه خبر

۲۵۰ نفر عوامل اجرایی برگزاری آزمون ۱۴۰۲ دانشگاه کاشان را بر عهده دارند

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه کاشان و نماینده تام الاختیار سازمان سنجش گفت: 250 نفر عوامل اجرایی، برگزاری آزمون ایمن در حوزه امتحانی دانشگاه کاشان را بر عهده دارند. دکتر مصطفی زاهدی فر افزود: چهار هزار و ۲۴۳ داوطلب ( 2606 زن و 1637 مرد) در پ... ادامه خبر

رقابت ۴۲۴۳ داوطلب کنکور سراسری ۱۴۰۲ در حوزه امتحانی دانشگاه کاشان

مسئول برگزاری آزمون‌های دانشگاه کاشان گفت: در آزمون سراسری 1402 چهار هزار و 243 داوطلب در حوزه امتحانی دانشگاه کاشان با یکدیگر به رقابت می پردازند. محمدرضا یونسی افزود: از این تعداد دوهزار و 606 زن و یکهزار و 637 مرد هستند که در پنج گروه آزمایشی طی ... ادامه خبر

خبرنامه الکترونیکی شماره ۸۶- خرداد ۱۴۰۲ دانشگاه کاشان

خبرنامه الکترونیکی شماره 86- خرداد 1402 دانشگاه کاشان ... ادامه خبر

برگزاری ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه کاشان

به همت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری صبح روز سه شنبه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۲ طی مراسمی دوره ضیافت اندیشه ویژه اساتید دانشگاه کاشان با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید سعید حسینی امام جمعه محترم و نماینده ولی فقیه کاشان و مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبر... ادامه خبر

۲۵۰ نفر عوامل اجرایی برگزاری آزمون ۱۴۰۲ دانشگاه کاشان را بر عهده دارند

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه کاشان و نماینده تام الاختیار سازمان سنجش گفت: 250 نفر عوامل اجرایی، برگزاری آزمون ایمن در حوزه امتحانی دانشگاه کاشان را بر عهده دارند. دکتر مصطفی زاهدی فر افزود: چهار هزار و ۲۴۳ داوطلب ( 2606 زن و 1637 مرد) در پ... ادامه خبر

رقابت ۴۲۴۳ داوطلب کنکور سراسری ۱۴۰۲ در حوزه امتحانی دانشگاه کاشان

مسئول برگزاری آزمون‌های دانشگاه کاشان گفت: در آزمون سراسری 1402 چهار هزار و 243 داوطلب در حوزه امتحانی دانشگاه کاشان با یکدیگر به رقابت می پردازند. محمدرضا یونسی افزود: از این تعداد دوهزار و 606 زن و یکهزار و 637 مرد هستند که در پنج گروه آزمایشی طی ... ادامه خبر

خبرنامه الکترونیکی شماره ۸۶- خرداد ۱۴۰۲ دانشگاه کاشان

خبرنامه الکترونیکی شماره 86- خرداد 1402 دانشگاه کاشان ... ادامه خبر

خبرنامه الکترونیکی شماره ۸۶- خرداد ۱۴۰۲ دانشگاه کاشان

خبرنامه الکترونیکی شماره 86- خرداد 1402 دانشگاه کاشان ... ادامه خبر

خبرنامه الکترونیکی شماره ۸۶- خرداد ۱۴۰۲ دانشگاه کاشان

خبرنامه الکترونیکی شماره 86- خرداد 1402 دانشگاه کاشان ... ادامه خبر

خبرنامه الکترونیکی شماره ۸۶- خرداد ۱۴۰۲ دانشگاه کاشان

خبرنامه الکترونیکی شماره 86- خرداد 1402 دانشگاه کاشان ... ادامه خبر

خبرنامه الکترونیکی شماره ۸۶- خرداد ۱۴۰۲ دانشگاه کاشان

خبرنامه الکترونیکی شماره 86- خرداد 1402 دانشگاه کاشان ... ادامه خبر

خبرنامه الکترونیکی شماره ۸۶- خرداد ۱۴۰۲ دانشگاه کاشان

خبرنامه الکترونیکی شماره 86- خرداد 1402 دانشگاه کاشان ... ادامه خبر